Những tấm biển bán bảo hiểm 20.000 đồng/ năm được mọc lên như ‘nấm sau mưa’, tuy nhiên đây chỉ là trò câu khách.

Đình Hiếu – Nguyễn Đức