Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam – Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam - Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

Các dàn karaoke khác :

https://nghethuatvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-bik-nhanh-shop-t52gd/

https://nghethuatvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-bik-nhanh-shop-2020-02/

Chú Nghĩa là 1 khách hàng cực kỳ hiểu biết và chịu chơi. Mọi người có thể nhìn thiết bị của chú là rõ.

Chú mua 2 máy, 1 để sử dụng cho gia đình, 2 là gửi sang Mỹ làm quà cho con gái.

Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam - Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam - Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

Lắp đặt đầu Karaoke cao cấp nhất Việt Nam - Zidoo UHD 2000 cho chú Nghĩa

THAM KHẢO CÁC DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH CỦA NHANH SHOP AUDIO GIẢM GIÁ TỪ 3-30TR CHO MỖI DÀN

https://nghethuatvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-cavs-pro-12-lite-day-zm2700-gold-vang-f5000-gold-micro-t4/

https://nghethuatvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-loa-audiofrog-a210-ampli-audiofrog-d300p-micro-audiofrog-awr-820d/

https://nghethuatvn.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-loa-jbl-mk10-sub-listensound-ls-12b-day-cavs-zm2500-gold-vang-co-cavs-f5000-gold-micro-khong-day-cavs-t4/

Để lại tin nhắn

Vừa mua sản phẩm

0832267267
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon