Đến nay, Hải Dương đã có 01 sản phẩm OCOP 3 sao, 12 sản phẩm OCOP 4 sao, hiện đang đề nghị Trung ương công nhận 01 sản phẩm OCOP 5 sao.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, toàn tỉnh đã có 55 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Đến nay, Hải Dương đã có 01 sản phẩm OCOP 3 sao, 12 sản phẩm OCOP 4 sao, hiện đang đề nghị Trung ương công nhận 01 sản phẩm OCOP 5 sao. Ảnh minh họa

Cụ thể, thị xã Kinh Môn nhiều nhất với 16 sản phẩm, TP Chí Linh 12 sản phẩm, các huyện Thanh Hà, Kim Thành mỗi nơi 7 sản phẩm, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương mỗi nơi 5 sản phẩm, huyện Nam Sách 2 sản phẩm và Thanh Miện 1 sản phẩm. Trong số này có 2 sản phẩm nâng hạng lên 5 sao là tỏi đen Vietkiga của Công ty CP Sản xuất thương mại Agrico và rượu nếp cái hoa vàng Phương Khiêm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Khiêm (đều thuộc thị xã Kinh Môn).

Thời gian qua, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển sản xuất bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 01 sản phẩm OCOP 3 sao, 12 sản phẩm OCOP 4 sao, hiện đang đề nghị Trung ương công nhận 01 sản phẩm OCOP 5 sao.

Hải Dương tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung nâng cao nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, mở rộng các mô hình sản xuất tập trung, nông nghiệp an toàn gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; xây dựng một số mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung và ứng dụng công nghệ cao.

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020; Đề án mỗi xã một sản phẩm (Đề án OCOP) trong năm 2020; Nghị quyết hỗ trợ các mô hình liên kết theo Nghị định 98…

Thành Đông