– Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn về việc dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ vì dịch Covid-19.

Để việc dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua 2 hình thức này bảo đảm chất lượng, Bộ GD-ĐT đưa ra những hướng dẫn cụ thể để các sở triển khai thực hiện.

Dạy học qua Internet

Với hình thức dạy học qua Internet, Bộ GD-ĐT yêu cầu bài học và học liệu được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ. Bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Bài học và học liệu phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học. Bên cạnh đó, phải được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Về tổ chức hoạt động dạy học, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định,hướng dẫn của Bộ; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu.
Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh. Phối hợp với gia đình trong việc tổ chức dạy học.

Giáo viên cần tổ chức các hoạt động học cho học sinh gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

Đối với học sinh, cần được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin trên Internet trước khi tham gia bài học. Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

Dạy học trên truyền hình

Để dạy học trên truyền hình, yêu cầu thiết bị, hạ tầng kết nối phải đáp ứng các yêu cầu thu sóng truyền hình tương thích với hệ thống truyền hình quốc gia.

Bài học do giáo viên có kinh nghiệm dạy, ghi hình để tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ.

Học liệu được sử dụng trong dạy học bao gồm sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học trên truyền hình, bảo đảm phù hợp với đối tượng học sinh từng cấp học. Bên cạnh đó phải được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Giáo viên dạy qua truyền hình

Về tổ chức hoạt động dạy học, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ; chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể của từng lớp học, môn học, theo lịch phát sóng các bài học. Phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức, hướng dẫn học sinh và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo các bài học.

Bên cạnh đó, thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài học cho giáo viên, học sinh, gia đình để phối hợp tổ chức cho học sinh học. Quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức dạy học trên truyền hình.

Đối với giáo viên, cần xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn học sinh học các bài được phát trên truyền hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả theo nội dung bài học.
Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho học sinh trước khi bài học được phát trên truyền hình; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập. Tiếp nhận báo cáo, nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

Đánh giá kết quả học tập

Đối với kiểm tra thường xuyên, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ về đánh giá, xếp loại học sinh.

Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho các em ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ về đánh giá, xếp loại học sinh.

Ngoài ra, cần đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Thanh Hùng

Phụ huynh và giáo viên “nâng cấp level” để dạy trực tuyến cho học sinh

Tình cờ vào phòng xem con đang trong giờ học trực tuyến, chị Hồng Vân (một phụ huynh có con học lớp 9 ở Hà Nội) bất ngờ khi thấy con đang đứng tập thể dục, trước mặt là màn hình máy tính.