Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật – Việt tổ chức thông tin về giải pháp tổng thể cải tạo sông Tô Lịch thành ‘Công viên Lịch sử – Văn hóa – Tâm linh Tô Lịch’ bằng nguồn vốn từ Nhật Bản.

Đình Hiếu