– Bộ GD-ĐT vừa có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 lần 2 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên vì đợt nghỉ chống Covid-19.

Theo đó, một số mốc thời gian năm học đã được thay đổi như: Hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7 (thay vì hoàn thành chương trình học kỳ II trước ngày 28/6 và kết thúc năm học trước ngày 30/6 như ở lần điều chỉnh đầu tiên).

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 31/7 (ở lần điều chỉnh trước đây là trước ngày 15/7).

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 10/9. Sơ kết học kỳ I được tổ chức trước ngày 30/1. Tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 15/8.

Khung kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại quyết định này được áp dụng đối với năm học 2019-2020. 

Kế hoạch này thay thế quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/2.

Thanh Hùng

Bộ Giáo dục khuyến cáo lưu học sinh cân nhắc việc về Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

– Bộ GD-ĐT vừa có thông báo tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài (lưu học sinh) về việc tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19.