Cùng với sự thành công của Bố già, Trấn Thành trở thành nghệ sĩ hài đầu tiên tại Việt Nam có 3 triệu người đăng ký trên YouTube.

Trích đoạn tập 1 phim Bố già của Trấn Thành: